Z życia firmy i nie tylko

« V Jarmark Kasztelański - Oswięcim (10-11.05.2014)

Rokrocznie w majowy weekend odbywa się Jarmark Kasztelański, pod patronatem Prezydent Miasta Oświęcimia. W tym roku także nie zabraknie na nim Gospodarstwa Pasiecznego ŁYSOŃ wraz z naszymi produktami pszczelimi. Dodatkowo w 2014 wypada rocznica tego wydarzenia, będzie to już piąty jarmark i pięć lat działalności Muzeum Zamek.

„DWORSKI ORSZAK JAGIELLONÓW”, to temat przewodni jarmarku, ma nam przybliżyć XV wiek i jedno z ważniejszych wydarzeń w historii miasta – wizytę rodziny królewskiej w Oświęcimiu.

(…) W lipcu 1471 r. przez 3 dni w oświęcimskim zamku gościł król Kazimierz Jagiellończyk z żoną Elżbietą, dworem, trzema biskupami polskimi i siedmioma książętami śląskimi. Orszak ten żegnał jadącego do Pragi syna królewskiej pary, królewicza Władysława udającego się do Czech aby objąć tron, którego prawa do korony uznał czeski sejm. Na królewicza w Oświęcimiu czekał orszak dworu czeskiego, który z honorami poprowadził go do Pragi. W tych dniach w Oświęcimiu i okolicy stacjonowało 7000 tyś jazdy, 2 tyś piechoty.

Jednocześnie w roku 2014 przypada 560 rocznica Hołdu Lennego  -  „19 marca 1454 roku książę oświęcimski Jan IV wraz z przedstawicielami dwóch stanów szlachty i mieszczan Oświęcimia i Kęt złożyli królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi hołd lenniczy. Akt lenny zawierał podpisy 34 przedstawicieli szlachty oświęcimskiej oraz burmistrzów Oświęcimia i Kęt”.

Jak również 450 rocznica aktu inkorporacji księstw do Korony  -  „25 lutego 1564 r., podczas sejmu warszawskiego, król Zygmunt August wydał przywilej inkorporacyjny, ostatecznie uznający ziemie księstwa oświęcimskiego i zatorskiego za część składową Korony Polskiej. Od chwili inkorporacji księstwa administracyjnie weszły w skład województwa Krakowskiego jako powiat śląski przy równoczesnym zachowaniu swoich tytułów księstw”.

Jarmark Kasztelański z okazji zbiegu tylu rocznic, będzie trwał 2 dni, a odbywać się będzie w 3 miejscach – w zamku oświęcimskim, na rynku głównym miasta i na bulwarach nad Sołą (w niedzielę).

Jarmarczne kramy i pokazy dawnych rzemiosł usytuowane będą na Rynku Głównym, zobaczymy m.in. przy pracy bursztyniarza, kowala, drukarza, mincerza, plecionkarza. Będą kramy z zabawkami i grami historycznymi, ceramiką, mydłami, ziołami, kadzidłami, biżuterią. Nie zabraknie słodkich miodów, pierników, serów z Podhala, mięsiwa i zielonych napitków. Bawić nas będzie poddając różnorakim torturom kat Jurko. Swoje rękodzieło będzie prezentować RSTK Grupa na Zamku, członkowie grupy przebrani będą w piękne repliki strojów z epoki Jagiellonów – autorstwa Anny Musialskiej z Ogrodzieńca. Przybędą też KUGLARZE ze swoim spektaklem ulicznym.

W zamku w sobotni wieczór odbędzie się wykład dr Marii Molendy Molendy „Splendor dworu – klejnoty i tkaniny na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka”, otwarcie wystawy czasowej przygotowanej przez muzeum pt. „Zamek Oświęcim poddaje się Kazimierzowi, królowi Polskiemu – Księstwo Oświęcimskie w polityce Jagiellonów” oraz koncert wawelskich muzyków FLORIPARI. Za wieżą zamkową powstanie obóz bractwa Milites Illuminati, oraz zobaczymy powroźnika i piwowara, którzy będą prezentować swoje rzemiosło.

Niedziela to dzień oficjalnego otwarcia V Jarmarku Kasztelańskiego (g. 12.30) przygotowaliśmy dla mieszkańców przemarsz orszaku dworskiego króla Kazimierza Jagiellończyka ulicami starego miasta, oraz inscenizację historyczną „Odprawa księcia Władysława Jagiellończyka do Pragi zmierzającego” w wykonaniu MME Chantberry i teatru tańca dawnego INVENZIONE.

Na bulwarach w niedzielę 11 maja  powstanie wioska rycerska. Podolski Regiment Odprzodowy zaprezentuje pokazy konnej jazdy – husaria g. 16.00, wystrzały z armaty g. 12.00, 15.00, 17.00. Będzie można zobaczyć obozowisko rycerskie, stroje, oręż, broń palną, wziąć udział w grach i konkursach, dzieci będą mogły dosiąść konia, obejrzymy pokazy szermierki i wiele innych atrakcji.

Ekspozycje zamkowe w tych dniach będą otwarte dla zwiedzających, a w niedzielę będzie możliwość zwiedzania zamku z przewodnikiem (g. 10.30 i 15.00) na dziedzińcu zamkowym zobaczymy twórców z RSTK Grupa na Zamku przy pracy twórczej, oraz wystawę karykatury Katarzyny Chwalisz – (będzie możliwość pozowania do karykatury).

Dla najmłodszych w ramach tego wydarzenia przygotowano konkurs plastyczny – skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych. Prace wystawione będą w zamku oświęcimskim, a wręczenie nagród odbędzie się na rynku głównym podczas jarmarku. Konkurs plastyczny zorganizowano przy współpracy Klubu Oświęcimska Starówka. Dodatkowo dla młodych poszukiwaczy śladów historii w naszym mieście Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu (sobota) Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej (niedziela) przygotowały gry uliczne.

V Jarmark Kasztelański zakończymy ostrym uderzeniem w wykonaniu zespołu POSPOLITE RUSZENIE, grupy łączącej muzyków z dwóch na pozór różnych światów: muzyki dawnej i rocka.

Poniżej szczegółowy plan imprezy:

SOBOTA 10 Maja 2014

Miejsce: Rynek Główny miasta
13.00 – 19.00 – jarmark
Kramy z wyrobami jarmarcznymi, jadłem i napitkiem, pokazy rzemiosł dawnych

13.00
Przedstawienie „CO SIĘ NA TYM ZAMKU DZIEJE” w wykonaniu uczniów z SP nr 9 w Oświęcimiu

15.00
Spektakl „KUGLARZE” – Teatr Gry i Ludzie

Miejsce: Muzeum Zamek
13.00 – 17.00
Zwiedzanie indywidualne zamku i wieży

Międzypokoleniowa Gra Uliczna „Nasz Oświęcim” – start (g.13.00)  organizator: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, zakończenie i wręczenie nagród g. 16.30 – dziedziniec zamkowy.

17.00
- Wykład dr Marii Molendy „Splendor dworu – klejnoty i tkaniny na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka”
- Otwarcie wystawy pt. „Zamek Oświęcim poddaje się Kazimierzowi, królowi Polskiemu – Księstwo Oświęcimskie w polityce Jagiellonów”.

19.00
Koncert muzyki dawnej „KRÓLEWSKI DWÓR JAGIELLONÓW. Jeden dzień z życia dworu” – FLORIPARI – wawelscy muzycy

13.00 – 19.00  – za wieżą zamkową
Obozowisko bractwa rycerskiego Milites Illuminati, pokaz warzenia piwa, powroźnik

NIEDZIELA 11 Maja 2014

Miejsce: Rynek Główny miasta
10.00 – 19.00 – jarmark
Kramy z wyrobami jarmarcznymi, jadłem i napitkiem, pokazy rzemiosł dawnych

12.30
Oficjalne otwarcie V Jarmarku Kasztelańskiego

PRZEMARSZ DWORSKIEGO ORSZAKU ulicami:
Plac słoneczny, mały rynek, wokół rynku do sceny w centrum rynku, gdzie odbędzie się inscenizacja

INSCENIZACJA HISTORYCZNA
„Odprawa Księcia Władysława Jagiellończyka do Pragi zmierzającego” – w wykonaniu Mme Chantberry i teatr tańca dawnego „Invenzione”.

14.00
Wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym
Wręczenie nagród za udział w Grze Ulicznej

15.30
Pokaz tańca dawnego „Invenzione”

18.00
Koncert zespołu „POSPOLITE RUSZENIE” – średniowieczny rock

Miejsce: Bulwary nad Sołą
10.00 – 19.00 – wioska rycerska
Podolski Regiment Odprzodowy – pokazy konnej jazdy – husaria (g.16.00), wystrzały z armaty (g.12.00, 15.00, 17.00) prezentacja obozowiska, strojów, oręża, broni palnej, gry i konkursy, dosiadanie konia dla dzieci, pokazy szermierki i wiele innych atrakcji

Miejsce: Muzeum Zamek

10.00 – 18.00

Gra uliczna „Śladami odkrywców Starego Miasta” – start g. 10.00 (organizator: Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej)

Zwiedzanie indywidualne zamku i wieży

Zwiedzanie z przewodnikiem g. 10.30, 15.00

Plener historyczny, wystawa karykatury Katarzyny Chwalisz (możliwość pozowania do karykatury) – RSTK „Grupa na Zamku”

13.00 – 19. 00 – za wieżą zamkową

- Prezentacja obozowiska bractwa Milites Illuminati, pokaz warzenia piwa, powroźnik