Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

dofinansowanie-lyson

Cele projektu:

Wdrożenie innowacyjnej i w pełni zautomatyzowanej produkcji wyrobów spożywczych czystej etykiety z miodem gryczanym o wysokich walorach prozdrowotnych celem wzrostu konkurencyjności firmy. Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy ŁYSOŃ na rynku branżowym.

Wartość projektu:
2.192.437,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
986 596,74 zł