Z życia firmy i nie tylko

fundusz.jpg 12 IX 2017

Informacja o realizacji projektu

„Realizacja doradztwa pn. „Specjalistyczne doradztwo z zakresu budowania lojalności klienta wobec marki” dla firmy Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń sp. z o.o. s. k.”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń sp. z o.o. s. k. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Realizacja doradztwa pn. „Specjalistyczne doradztwo z zakresu budowania lojalności klienta wobec marki” dla firmy Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.”. Projekt będzie realizowany w okresie: 01.05.2017r. – 15.12.2017r. na podstawie umowy nr RPMP.03.04.05-12-0214/17-00 z dn. 12.09.2017r.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo, typ A bon na specjalistyczne doradztwo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest „Specjalistyczne doradztwo z zakresu budowania lojalności klienta wobec marki ” realizowane w wymiarze 120 godzin dla firmy Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, działającej w branży spożywczo-gastronomicznej.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez badanie i analizę jego klientów (120h, wśród 50 klientów), a następnie stworzenie dokumentu (szt.1) formułującego wnioski i zalecenia składające się na strategię budowania lojalności klienta wobec marki oraz zwiększających poziom lojalności klientów.

Wartość projektu: 21.866,00 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 10800,00 zł.

Firma ŁYSOŃ realizuje projekt wdrożenia innowacyjnej i w pełni zautomatyzowanej produkcji wyrobów spożywczych czystej etykiety z miodem gryczanym o wysokich walorach prozdrowotnych. Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy ŁYSOŃ na rynku branżowym. Więcej informacji na stronie: https://pasiekalyson.pl/dotacje/
euro