Cele projektu:

Wdrożenie innowacyjnej i w pełni zautomatyzowanej produkcji wyrobów spożywczych czystej etykiety z miodem gryczanym o wysokich walorach prozdrowotnych celem wzrostu konkurencyjności firmy. Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy ŁYSOŃ na rynku branżowym.


Wartość projektu: 2.192.437,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 986 596,74 zł

Firma ŁYSOŃ realizuje projekt wdrożenia innowacyjnej i w pełni zautomatyzowanej produkcji wyrobów spożywczych czystej etykiety z miodem gryczanym o wysokich walorach prozdrowotnych. Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy ŁYSOŃ na rynku branżowym. Więcej informacji na stronie: https://pasiekalyson.pl/dotacje/
euro