Menu

0

0,00 zł

kategorie

+

Zwroty i wymiana towarów

Adres do wysyłki:

Gospodarstwo Pasieczne Łysoń Sp. z o.o.

Klecza Dolna ul. Miodowa 9, 34-124 Klecza Górna

Telefon: +(48) 33 875 12 36 wewn. 88

Jak zwrócić?

1. Pobierz i wypełnij ręcznie formularz odstąpienia od umowy.


2. Wyślij formularz do nas na podany adres do zwrotów i wymiany
lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@pasiekalyson.pl

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko
w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

I.    Prawo do odstąpienia od umowy

    • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego produktu.

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Gospodarstwo Pasieczne Łysoń Sp. z o.o., Klecza Dolna ul. Miodowa 9, 34-124 Klecza Górna, reklamacje@pasiekalyson.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


II.    Skutki odstąpienia od umowy


    • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    • Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji ponosi Klient.


III.    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:


     • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,